Inzinkbare verkeerspaal

 • Eigenschappen: Onze automatische of manuele inzinkbare verkeerspalen zijn cilindervormig en zeer schokbestendig.
  Ze zijn de beste oplossing om:
  • Het in- en uitrijden van voertuigen te reglementeren
  • Parkings, voetpaden of andere parkeerzones af te bakenen
  • Voetgangerszones af te bakenen
 • Voordelen: De verkeerspalen moeten in de eerste plaats afschrikkend werken. Ze garanderen een optimale veiligheid voor iedereen. Het is een intelligent en innovatief systeem om de doorgang van voertuigen te controleren en het verkeer in de stad vlotter te laten verlopen.
 • Toepassing: Ze worden vaak gebruikt in stedelijke zones om het verkeer en het parkeren te beperken. Maar ze komen ook geregeld voor in industriezones om de toegang voor derden af te schermen. 

Onze producten

Bij Ardennes Clôtures zetten we alles op alles om u een resultaat van topkwaliteit te bieden. Daarom werken we uitsluitend met Europese producten.

© 2021 LABOITEACOM

Scroll to top